Hợp tác xã chè Tuyết hương có thêm 15ha chè đạt tiêu chuẩn VietGap

Đồng Hỷ vừa có thêm hơn 36ha chè được công nhận đạt chuẩn VietGap ở các địa phương: Xóm Đầm Ninh, xã Nam Hòa (quy mô 7,1ha, với 18 hộ tham gia); xóm Cà Phê, xã Minh Lập (quy mô 14,32ha, với 63 hộ tham gia); Hợp tác xã Tuyết Hương, xóm Na Long, xã Hóa Trung (quy mô 15ha, với 11 hộ tham gia).

Ngoài hơn 36ha diện tích chè mới đạt chuẩn VietGap trên, trong năm 2019, huyện Đồng Hỷ đã có gần 50ha chè được cấp lại giấy chứng nhận sản xuất chè an toàn tại thị trấn Sông Cầu và xã Văn Hán. Cụ thể: Xóm 5, thị trấn Sông Cầu (quy mô 17,86ha, với 64 hộ tham gia); xóm Thái Hưng (quy mô 12,39ha, với 43 hộ tham gia) và xóm Hòa Khê (quy mô là 19,25ha, 42 hộ tham gia (cùng ở xã Văn Hán).

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã có 255,5ha chè được công nhận đạt chuẩn VietGap. Năm 2020, huyện đặt ra mục tiêu có thêm khoảng 20ha chè được công nhận sản xuất theo quy trình an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *